Lär dig mer om antenner

En antenn är en anordning som tar emot elektromagnetiska signaler från en sändare och sedan sänder dem genom luften. Denna process gör det möjligt att kommunicera över långa avstånd utan behov av trådar eller kablar.

Intern antenn

Inuti en TV, dator, radio eller annan elektronisk utrustning.

Extern antenn

Ökar räckvidden för en trådlös signal.

Mobil antenn

Använd mobilen på avlägsna platser.

Vad är en antenn?

En antenn är en anordning som tar emot elektromagnetiska signaler och sänder dem genom luften. Den används för att ta emot, förstärka och sända radiofrekvenssignaler. Denna teknik har funnits sedan slutet av 1800-talet då Guglielmo Marconi uppfann det första trådlösa telegrafisystemet. 

Denna process gör det möjligt att kommunicera över långa avstånd utan behov av trådar eller kablar. De vanligaste typerna av antenner är dipolantenner, som består av två stavar eller trådar som är placerade i en rak linje med den ena änden ansluten till en sändare och den andra änden ansluten till en mottagare. Dessa antenner kan användas både för radiosändning och mottagning.

mobil antenn

Kommunicera på avstånd

Antenner är viktiga eftersom de gör det möjligt för oss att kommunicera med människor över långa avstånd utan att behöva förlita oss på fysiska anslutningar som kablar eller ledningar. Dessutom gör antenner det möjligt för oss att skicka data snabbt utan att behöva oroa oss för störningar från andra källor som kan störa vår signalstyrka. Slutligen kan antenner användas i många olika tillämpningar, t.ex. för att sända tv-signaler eller data via mobilnät.

Hur fungerar antenner?

Antenner omvandlar elektromagnetiska vågor till elektrisk ström med hjälp av en induktansspole som fungerar som en transformator mellan de två typerna av energivågor. Den elektriska ström som skapas av antennen omvandlas sedan tillbaka till elektromagnetiska vågor med en annan frekvens än den som ursprungligen sändes ut. Denna process gör det möjligt att överföra information över långa avstånd utan att det behövs någon fysisk anslutning mellan sändar- och mottagarenheter.

Signalstyrkan hos en antenn beror på dess storlek; större antenner har större signalstyrka än mindre eftersom de har större yta för att fånga inkommande vågor. Dessutom kan vissa typer av material påverka hur väl en antenn fångar upp signaler; metaller som koppar tenderar att absorbera eller reflektera mer energi än vad material som plast eller trä gör.

Rulla till toppen